The Daily Life of a Saigonese

Phuong Linh and Ha Anh Tuan at rehearsal of “Lua” oratorio, Saigon. August 2013. Leica M6 with Canon 50/1.2 LTMPhuong Linh and Ha Anh Tuan at rehearsal of “Lua” oratorio, Saigon. August 2013. Leica M6 with Canon 50/1.2 LTM

Phuong Linh and Ha Anh Tuan at rehearsal of “Lua” oratorio, Saigon. August 2013. Leica M6 with Canon 50/1.2 LTM  1. lana-ng reblogged this from quocbaomusic and added:
    Phương Linh và Hà Anh Tuấn dường như sinh ra là để hát với nhau. Hát mà ngọt quá trời. Đặc biệt mình thích Tuấn cực kỳ.
  2. quocbaomusic posted this